Svenska Rytmsektionen

Rhythm Collective Sweden


Kurser i stepp/tap


Terminskurser i Sverige. Finns er studio/skola inte med i listan? Bara hör av er så lägger vi till!


Workshops & event


Kalender för hela Sverige. Finns ert event inte i listan? Bara hör av er så lägger vi till!


Om stepp/tap


Lite info om steppdansens historia & tradition, en viktig del i vår konstform.

Om Svenska Rytmsektionen

Svenska Rytmsektionen (Rhythm Collective Sweden) är en ideell förening, öppen för alla att bli medlemmar. Registera dig som medlem nu, det är gratis!

Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende och arbetar med likabehandling för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.


Föreningen:

  • Verkar för att främja afroamerikansk perkussiv dans som stepp/tap dance och relaterade konstformer, genom utbildning, scenkonstproduktion, möten/event, etc.
  • Verkar för att främja barn och ungdomar inom den svenska steppscenen.
  • Främjar samarbeten och mötesplatser med andra kultur- och konstuttryck
  • Främjar ett aktivt engagemang hos föreningens medlemmar och är en resurs och stöd för de som vill anordna möten/event, tex workshops, föreställningar, jam.
  • Inkluderar alla oavsett olikheter i bakgrund, religion, könstillhörighet, etnicitet, ålder, funktionalitet, åsikter och ideologier.
  • Är medlem i riksoganisationen United Soul, och följer och respekterar deras värdegrund.
  • Verkar för att vara en trygg och respektfull plats för alla som vill vara del av föreningens projekt och verksamheter.
  • Verkar för att lyfta viktiga samhällsämnen för att bidra till att skapa en mer inkluderande och rättvis värld, med respekt för den afroamerikanska kulturens historiska kamp mot social ojämlikhet och orättvisor.
  • Bygger på demokratiska värderingar och stärker dessa värden genom att involvera medlemmar i beslut och är öppen och lyssnar till medlemmars idéer och förslag till/för utveckling.ordförande: Gustav Borehed

sekreterare: Mikaela Hellsten

kassör: Jonas Nermyr

revisor: Pauline Muñoz-Olsö

Kontakta oss:

Svenska Rytmsektionen

c/o Gustav Borehed

Störtfjällsgatan 24 

431 35 Mölndal

Organisationsnummer: 802545-4110